Målsättning
                 tinkt.gif (5710 bytes)Familjedaghemmet Videung - Barnomsorg i privat familjedaghem

Innehåll:

Trygghet
En bra start i livet
Stimulans till utveckling
Kunskap och kompetens
En god fysisk omvårdnad
Social fostran
Rutiner

Rutiner

Sssssomna.

Rutiner av olika slag, som lämning och hämtning av barnen, mat- och sovtider, - och avklädning, toalettbestyr o.s.v. tar en relativt stor del av dagen i familjedaghemmet.

Att ha fasta rutiner ger både ram och stadga till innehållet i verksamheten. Speciellt viktigt är detta för de yngre barnen vilket skänker dem en stor trygghet.