Målsättning
                 tinkt.gif (5710 bytes)Familjedaghemmet Videung - Barnomsorg i privat familjedaghem

Innehåll:

Trygghet
En bra start i livet
Stimulans till utveckling
Kunskap och kompetens
En god fysisk omvårdnad
Social fostran
Rutiner

En god fysisk omvårdnad

Det får bli färsk mat sen frysen gick sönder.
Vi vill ge barnen en god och näringsriktigt hemlagad mat. Genom att förmedla en god matkultur och lära barnen ett bra bordsskick vill vi skapa en positiv atmosfär vid matsituationen.

Vi vill vara ute mycket med barnen, s?att de får frisk luft och tillfälle att röra sig mycket.

Genom fri lek p?gården, i skogen, eller p?lekplatsen, promenader, skogsutflykter, "Mulle- och Knytte-verksamhet" vill vi ge barnen tillfälle att använda , pröva och träna sina kroppar och muskler

Vi vill föra in miljövård p?ett naturligt sätt i vardagen, genom att föreg?med gott exempel. Det kan t.ex. ske genom att visa att vi inte slösar och att vi lagar och återanvänder istället för att köpa nytt.

So, every time you chanel replica sale truly have to devote some bucks on the excellent chanel replica sale bicycle bag, just make certain which you end up chanel replica picking best bag not compromising on top good quality, in addition the one which chanel replica sale includes a lock to secure your valuables. Also shield in brain that bag must have chanel replica sale energy in order that it won??t sag or change shape any time you fill it along with chanel replica handbags your things.