Målsättning
                 tinkt.gif (5710 bytes)Familjedaghemmet Videung - Barnomsorg i privat familjedaghem

Innehåll:

Trygghet
En bra start i livet
Stimulans till utveckling
Kunskap och kompetens
En god fysisk omvårdnad
Social fostran
Rutiner

Kunskap och kompetens

Bruttonationalprodukt, budgetunderskott...

Vi vill - tillsammans med föräldrarna - utveckla barnens kunskap och kompetens inom många områden.

Vi vill möta varje enskilt barn p?deras egen utvecklingsniv?/u> och ta tillvara och utveckla just deras speciella förmåga och aktuella intressen. Det kan till exempel gälla att lära ett mindre barn grundläggande begrepp om färg och form eller att möta en femårings intressen för siffror och bokstäver.

I familjedaghemmet ligger tonvikten framför allt p?att utveckla praktiska färdigheter som t.ex;

  • Att känna till hur ett hem fungerar.
  • Att kunna ta vara p?sig själv, sköta sin hygien, klara toalett bestyren, kl? sig själv o.s.v.
  • Att veta hur man beter sig i olika vardagssituationer som t.ex. Uppförandet vid matbordet och samvaron med andra o.s.v.
  • Att lära sig trafikvett och successivt klara olika trafiksituationer, som t.ex. att själv g?till skolan.
Citizen, for fake omega instance, has the unspoken rule that watches should be rolex replica sale useful and convenient. Sounds simple hublot replica uk right? It is, but most replica watches other brands don¡¯t think that way ¨C replica watches especially as the Europeans so easily slip panerai replica uk into the trap of form over function. In fact, what Citizen and other hublot replica sale Japanese watch makers have done so well is sometimes to fake omega their detriment.