Målsättning
                 tinkt.gif (5710 bytes)Familjedaghemmet Videung - Barnomsorg i privat familjedaghem

Innehåll:

Trygghet
En bra start i livet
Stimulans till utveckling
Kunskap och kompetens
En god fysisk omvårdnad
Social fostran
Rutiner

Stimulans till utveckling

Han såg mig djupt in i ögonen och sa...

Vi vill erbjuda en stimulerande milj? i familjedaghemmet. Barnen ska f?delta i meningsfulla aktiviteter, som lek, utevistelse, vardagligt hushållsarbete, sociala kontakter i närmiljön, skapande verksamhet, kulturella upplevelser och utflykter.

I vårt samarbete får barnen delta i aktiviteter som passar för en större barngrupp. Här erbjuds ocks?aktiviteter som kan vara svåra att genomföra i det enskilda familjedaghemmet.

Verksamheten i familjedaghemmet ska komplettera de aktiviteter som barnen får ta del utav i det egna hemmet, skolan, föreningslivet m.m.

I begreppet stimulans till utveckling ingår ocks?att ge barnen möjlighet till avskildhet och lugn och ro. Barnen kan som Astrid Lindgren en gång skrev "Behöva ha långtråkigt" och inte bli servade aktiviteter för att f?en chans att upptäcka sin egen förmåga och sina utvecklingsmöjligheter.

The moment you¡¯re chanel replica considering that it greater than, chanel replica sacks of espresso beans since forerunner inside the bean bag as anything whatsoever to consider it easy on following a long hard chanel replica day selecting espresso seems to be considered a fitting origin for the little bit of chanel replica sale residence home furniture whose attractiveness has extended chanel replica about a excellent bargain of a chanel replica sale long time.