Målsättning
                 tinkt.gif (5710 bytes)Familjedaghemmet Videung - Barnomsorg i privat familjedaghem

Innehåll:

Trygghet
En bra start i livet
Stimulans till utveckling
Kunskap och kompetens
En god fysisk omvårdnad
Social fostran
Rutiner

En bra start i livet

Titta! Inga händer!

Vi vill ge barnen en bra grund att st?p?genom att ge barnen en fin uppväxttid i familjedaghemmet.
  • Vi vill ocks?att de skall bli självständiga människor som kan tänka själva och st?för sina åsikter.
  • Vi vill förmedla en kämparglädje till dem s?att de inte ger upp vid motgångar.
  • Vi vill i samverkan med föräldrarna bidra till att ge barnen en grundläggande moral bl.a. genom att ge fasta regler, normer och gränser i familjedaghemmet. Barnen får lära sig vad som är rätt och fel. De får lära sig att vara ärliga och st?för vad de gör och de skall kunna förlåta.
  • Vi vill även att barnen skall lära sig att ta ansvar och visa hänsyn mot andra.
With Eco-Drive and replica watches other technologies such as radio omega replica watches controlled or GPS time synchronization, rolex replica they¡¯ve almost perfected the art of the omega replica sale watch that you never to need panerai replica uk to adjust. Look at most good Citizen watches, and that is replica watches sale actually their entire goal - to be a timepiece whose battery rolex replica sale you never need to change, and whose time and date are always right. One less thing to worry about, and rolex replica uk one more thing you can rely on.