Målsättning
                 tinkt.gif (5710 bytes)Familjedaghemmet Videung - Barnomsorg i privat familjedaghem

Innehåll:

Trygghet
En bra start i livet
Stimulans till utveckling
Kunskap och kompetens
En god fysisk omvårdnad
Social fostran
Rutiner

Trygghet

Smasksmasksmasksmask...

Vi vill ge barnen kärlek, ömhet och värme, visa dem respekt och tolerans och att vi bryr oss om dem.

Genom detta vill vi att de skall känna tillit både till sin dagbarnvårdare och till barngruppen i familjedaghemmet så att de vågar vara sig själva och visa sina känslor. Barnen skall känna delaktighet, gemenskap och trygghet i gruppen. De skall veta att de alltid är välkomna till familjedaghemmet.